Yeni Parça

Tüketiciyi koruma kanunu çerçevesinde çıkartılmış olan Garanti ve Satış Sonrası Hizmetler yönetmeliğinde bir sanayi ürünü olan otomobillerin kullanım ömrü on yıl olarak belirlenmektedir. Ancak gerçek hayatta araçların kullanım sureleri çok daha uzun olmakta ve ihtiyaç duyulan değişim yedek parçalarının üretim sureleri de uzamaktadır. İlk etapta araç üreticilerinin kontrolünde bulunan yeni değişim parçalarının üretim ve satışı rekabet ortamının gelişmesi ile üretici kontrolü dışına çıkmıştır.

Rekabet Kurumu tarafından yayımlanmış olan muafiyet tebliğinin bu konudaki tanımlamaları aşağıdaki gibidir.

Bağımsız yedek parça dağıtıcısı: Taşıt sağlayıcısı tarafından kurulan bir dağıtım sistemi içerisinde yer almaksızın motorlu taşıtlar için yedek parça dağıtımı yapan teşebbüsü, yani ParcaAktif.com gibi kuruluşları,

Eş değer kalitede yedek parça: Bir motorlu taşıtın montajında kullanılan orijinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen deney ve muayene metotlarına göre orijinal parçayla kıyaslanarak tespit edilen kütle, boyut, malzeme, işlevsellik gibi kriterlere uygunluğu, akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçayı,

Orijinal yedek parça: Bir motorlu taşıtın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve motorlu taşıt üreticisi tarafından söz konusu yedek parçaların üretimine ilişkin olarak getirilen teknik özelliklere ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçaları (Motorlu taşıtın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar da bu kapsamdadır. Bu parçaların, söz konusu taşıtın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve taşıt üreticisi tarafından getirilen teknik özelliklere ve üretim standartlarına göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından belgelendirilmesi halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça olduğu varsayılır.), Yani, araç üzerinden çıkan fabrika montajı veya daha sonra araç üreticisi tarafından satılan “X” marka bir yedek parça ile parça üreticisi tarafından dışarıya farklı ambalaj içerisinde satılmakta olan “X” marka yedek parçanın orijinal olma anlamında her hangi bir farkı yoktur.

Özetle, yetkili servisler da dahil olmak üzere araçların bakım onarımlarında orijinal yedek parçaları ya da eş değer kalitede yedek parçaları kendi tercih ettiği üçüncü bir teşebbüsten satın alıp kullanılmasıyla ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirilemez. Ancak garanti kapsamında yapılan tamir, ücretsiz bakım ve taşıt geri çağırma işlerinde, motorlu taşıt sağlayıcısı kendisinin sağladığı orijinal parçaların kullanımını zorunlu kılabilir.