Yeniden Kullanılabilir Yedek Parça

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği” araçlardan çıkan bazı yedek parçaların tekrar kullanımını özendirmekte ve izin vermektedir.

Madde 16: Ömrünü tamamlamış araçlardan çıkarılan parçalar, araç güvenliği ve çevre standartlarını karşılamaları durumunda yeniden kullanılır. Yeniden kullanılamayan parçalar çevresel açıdan uygunsa geri dönüştürülür veya geri kazanılır.

ParcaAktif.com da bu kapsamda devreye girerek özellikle parasal değeri yüksek olan ve kullanımı güvenlik açısından sorun yaratmayacak elektronik, mekanik ve kaporta parçalarının tedarikini yapmaktadır.

Ürün katalogundan seçimini yapacağınız parçanın detayında ilgili parçanın kullanılmış olup olmadığını ve garanti şartlarını görebilirsiniz.